• Polska

  Jak wychwycić populizm w debacie publicznej?

  Jakość polskiej debaty publicznej konsekwentnie się obniża, a ludzie biorący w niej udział pozwalają sobie na coraz więcej, łamiąc w ten sposób przyjęte granice obyczajowe i niejako dostosowując się do potrzeb wyborców, którzy wymagają od nich jasnego i radykalnego zadeklarowania się w pewnych kwestiach. Politykom głównego nurtu zdarzają się nie tylko przekleństwa w ich własnych mediach społecznościowych, ale też jawne kłamstwa i oszczerstwa, które można zweryfikować w internecie w ciągu pięciu minut. Wśród tych dosyć łopatologicznych zagrań dosyć sprawnie ukrywają się jednak znacznie trudniejsze do zweryfikowania manipulacje, stosowane przede wszystkim przez polityków-populistów, którzy cynicznie grają emocjami swoich wyborców, by podsycać…

 • Polska

  Systemy wyborcze – proporcjonalny i większościowy

  Wybory są podstawowym elementem systemu demokratycznego. Bez wolności wybierania swoich kandydatów w parlamencie państwo nie może być nazwane mianem demokratycznego, nawet jeśli spełnia wszystkie inne wymogi. Mimo to stworzenie prawidłowo funkcjonującego systemu wyborczego nie jest wcale proste – system ten…

 • Polska

  Wpływ demokracji szlacheckiej na upadek Rzeczpospolitej

  W roku 1569 roku, w chwili podpisania unii lubelskiej I Rzeczpospolita znajdowała się u szczytu swojej potęgi. Było to rozległe terytorialnie państwo sprawnie zarządzane przez liczącego się nadal króla i jego mądrych doradców. Szlachta miała już wówczas bardzo duży wpływ…

 • Polska

  O co walczą Białorusini?

  Białoruś to kraj liczący sobie prawie 10 milionów mieszkańców, wschodni sąsiad Polski. Niepodległość uzyskało w roku 1991, w którym państwo przestało być częścią Związku Radzieckiego i rozpoczęło byt jako suwerenna republika. W przeciwieństwie do innych krajów byłego bloku wschodniego, Białoruś…